Poskytujeme aj NonStop havarijnú službu alebo môžete využiť objednávkový formulár a objednať sa.

Vodoinštalatérske služby

Poskytujeme široké rozmedzie vodoinštalatérskych, montážnych a údržbárskych prác. So všetkým Vám veľmi radi a ochotne pomôžeme. Či už ide o neodtekajúce alebo zatekajúce poruchy splachovačov WC nádržiek, tesnení vody, sprchy, vodovodných batérií a ventilov, alebo o opravu a výmenu radiátorov, záchodov, umývadiel, prasknutého či poškodeného prívodného a odtokového potrubia, vodovodných a kanalizačných stúpačiek – odtokových liatinových, oceľových rúr a zvodov, poškodených ventilov, hadíc, rozvodov vody a podobne.

S čím sa stretávame

v oblasti vodoinstalárských služieb