Výkopové práce

V prípade, že je nutné vykonať výkopové havarijné práce kvôli oprave nežiaducich poškodení na Vašom potrubí, výkop realizujeme pomocou bagra. V prípade, že tento spôsob nie je možný odkop vykonávame ručne.

S čím sa denne stretávame

v oblasti výkopových prác

Trasovanie a lokalizácia

Medzi našimi službami Vám ponúkame aj trasovanie. V prípade výkopovej a opravnej práce vieme pomocou lokalizačného zariadenia nájsť poškodené vodovodné potrubie s únikom vody, dokážeme zamerať iné inžinierske siete, identifikovať miesto havárie a následne oveľa efektívnejšie postupovať pri výkopoch.