Krtkovanie

Krtkovanie

Čistenie kanalizácie

Čistenie kanalizácie
Oprava potrubia Bratislava Černockeho
Upchatá kanalizácia?

Nežiadúce problémy s kanalizáciou vedia byť skutočnou nepríjemnosťou. Dlhodobo zanedbávané odpadové potrubia sa môžu veľmi ľahko upchať, čím sa stanú nielen závadné, ale aj zdraviu nebezpečné. Vo firme Vortech máme však šikovných a vyškolených pracovníkov, ktorí si vyriešili nejeden takýto problém. Pomocou metódy, ktorá je známa ako krtkovanie, Vám vieme rýchlo pomôcť s vyčistením upchatého umývadla, neodtekajúceho drezu, sifónu, zapchatého sprchovacieho kútu, vane, WC či pisoára v byte alebo dome. Je to spôsob elektromechanického čistenia pomocou zariadenia nazývaného Krtko a čistiacej struny s hrotom na konci. Spomedzi čistiacich procedúr sa krtkovanie zaraďuje medzi jednu z najbezpečnejších a najistejších. Taktiež je vďaka kvalitnému vybaveniu rýchlosť garantovaná.

Použitie istého druhu čistiaceho nadstavca sa špecifikuje podľa druhu upchávky potrubia a úrovne znečistenia. Čistiace struny sa líšia aj veľkosťou, preto je dôležité použiť správnu veľkosť, ktorá závisí od priemeru odtokovej rúry a dĺžky čisteného úseku. Výhodou je teda prispôsobiteľnosť hlavice podľa špecifických potrieb zákazníka. Taktiež nám umožňuje rýchle riešenie prípadných nečakaných problémov.Ktrkovanie vieme účinne použiť pri odpadových potrubiach v rozmedzí veľkostí od 30 mm až po 150 mm.

Vysokotlakové čistenie kanalizácie

Pokiaľ nie je možné vykonať práce za pomoci krtkovania spirálou, jedna z možných a veľmi efektívnych alternatív je Hydročistenie. Ide o spôsob čistenia kanalizácie, pri ktorom využívame silný prúd vody. Na vysokotlakové čistenie kanalizácie použivame nami vyrobené čerpadlá preto nemáme poruchy stroja počas roboty. Celkovo sa považuje za jeden zo základných údržbových krokov pri prevádzke a kontrole funkčnosti potrubia. Pravidelným hydročistením kanalizácie a potrubia sa udržiava štandardná bezporuchová prevádzka. Takouto starostlivosťou sa tiež znižuje finančná ťarcha a znižuje sa pravdepodobnosť nechceného upchatia.
Cez tlakovú hadicu, zavedenú do potrubia, sa do znečistenej kanalizácie vháňa voda pod tlakom až 150 bar – 250 bar do trysky, ktorá následne rozráža upchaté miesta. Dôležité je použitie správnej trysky, podľa spôsobu čistenia a druhu znečistenia. Týmto spôsobom sa aj priebežne čistia bočné steny potrubia od mastnoty, vodného kameňa, sedimentov, usadených minerálov a iných látok. Všetky odpadné látky prúd vody z rúry odplavuje ďalej do odtoku a rúry ostávajú čisté ako nové. Tlakový spôsob čistenia slúži aj ako prevencia proti ďalšiemu zahlteniu a upchaniu. Používame ho pri rúrach o veľkosti od 80 mm až do 300 mm.

Vysokotlakové čerpadlo
Krtkovanie kanalizácie

Monitoring a trasovanie potrubia a kanalizácie:

Monitoring kanalizácie

V prípade vyžiadania Vám radi poskytneme monitoring Vášho potrubia pomocou inšpekčnej kamery. Je to spôsob, ako ľahko objaviť presnú príčinu alebo pôvod poruchy kanalizačného potrubia, bez potreby tápať naslepo. Dokážeme tak odhaliť aj rizikové úseky kanalizácie, zlé spádovanie, zúženie prietoku rúry, deformácie, závaly, poprípade neodborne nainštalovaný odtok. Na monitoring využívame signálny vysielač (sondu), pomocou ktorej vieme sledovať a vytýčiť trasu a hĺbku, v ktorej sa kanalizácia nachádza, a presne zacieliť miesto havárie, či úsek poškodenia. Taktiež ponúkame možnosť nahrávania celého inšpekčného úkonu, pre prípad riešenia poistnej udalosti.V prípade nájdenia akéhokoľvek problému sme pripravení ho okamžite vyriešiť. Monitoring šetrí čas aj financie, keďže výrazne uľahčuje proces hľadania problému.
Monitoring je možný vykonať pri rôznych veľkostiach rúr, od priemeru 35mm až po 250mm.

Vysokotlakové čistenie kanalizácie