Havária prívodu vody

Prasknuté potrubia vedia znepríjemniť aj tie najkrajšie sviatky. Keď nás firma Pittel & Brauswetter informovala o problémoch s prívodom vody, hneď sme tušili, aký by mohol byť problém. Napriek silvestrovským oslavám sme sa pustili do práce a našli 90 milimetrovú trhlinu v potrubí slúžiacom na prívod vody. Haváriu sme rýchlo opravili a zabezpečili tak bezpečný tok vody nášmu spokojnému klientovi.

Informácie:

  • Zákazka : Havária prívodu vody
  • Klient: Pittel & Brausewetter
  • Lokalita: Stará Vajnorská, Bratislava