Výmena kompenzátora

Jednou z našich hlavných zásad pri práci s klientmi, je poskytnutie kvalitných náhrad za nefunkčné sekcie potrubia. O tomto sa presvedčili aj klienti z Hotelu Barónka. Ich problém zatekajúceho poschodia sme vyriešili rýchlo a ľahko. Jednoduchou výmenou kompenzátora sme spokojnému klientovi opäť sfunkčnili bezpečný prívod vody a zamedzili budúce úniky.

Informácie:

  • Zákazka : Výmena kompenzátora
  • Klient: Hotel Barónka
  • Lokalita: Bratislava - Rača