Vodoinštalatér Bratislava

Vodoinštalatér Bratislava

Záplava Bratislava
Časté záplavy...

Obyvatelia Bratislavy len tak skoro nezabudnú na rôznorodé záplavové situácie, ktoré si hlavné mesto v priebehu posledných rokov zažilo. Aj z tohto hľadiska je zrejmá dôležitosť vodoinštalácie na funkčné spravovanie nielen domácností, ale aj mestských úradov a mesta ako takého.

Prídeme Vám ihneď na pomoc...

Havárie veľkých úsekov bratislavského vodovodného potrubia by mohli spôsobiť okrem iného aj komplikácie s dopravou a narušiť bezpečný život obyvateľov. Pokladáme preto za dôležité zamerať sa práve na vodoinštaláciu v Bratislave. O našej dlhodobej snahe venovať sa opravám a haváriám v hlavnom meste sa presvedčili miestne úrady, štátne úradybežní ľudia.

Oprava potrubia
Opätovné dopojenie kanalizácie
Oprava potrubia