Výkopové práce

Výkopové práce

Havarijné výkopové práce

Výkop bagrom
Výkopové práce
Prasklo prívodné potrubie? Kanalizácia?

Niekedy je kvôli nedostupnosti poškodenej kanalizácie nutné vykonať hĺbkové výkopové práce. Vo Vortechu sme, samozrejme, pripravení aj na takéto situácie. Pomocou bagra vykonáme výkop v akýchkoľvek terénnych podmienkach, čím sprístupníme poškodené sekcie potrubia. K dispozícii máme vlastný dvojtonový Minibager Hyundai 18-9 s pásovou šírkou 100 až 120 cm. Taktiež máme dovoz a odvoz materiálu zabezpečený vlastným stavebným kontajnerom.

Odvoz odpadu
Prasklo prívodné potrubie? Kanalizácia?

V prípade, že nie je bager dostupný, vykonávame práce ručným výkopom. Následná oprava havárie je už maličkosť. O kvalite našej výkopovej činnosti sa presvedčili už viacerí klienti, od mestských úradov po rôzne súkromné firmy.

Prasknuté potrubie
Nenecháme Vás v tom...